Täiendkoolitus

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitused on mõeldud õpilastele kes soovivad taotleda fotograaf, tase 4; fotograaf, tase 5 või fotograaf, tase 6 kutset.

Majandustegevusteate number: 178181.

Õppeasutus: Peeter Sirge Fotokool.

Omanik: Mittetulundusühing Peeter Sirge Fotokool (reg.nr.80323022).

Täiendkoolitusele registreerimine

Vastuvõtt fotokooli kestab läbi aasta.

Koolitusele saab registreerida läbi kodulehe – koolitus.peetersirge.ee, e-maili teel fotokool@peetersirge.ee, telefonide teel 5141542; 56619193.

Õppetöö toimub guppides või individuaalselt.

Täiendkoolituse eest tasumine

Tasuda on võimalik pangaülekandega või sularahas vastavalt esitatud arvele.

Eraldi kokkuleppel võimalik tasuda koolituse eest ka mitmes osas e. osamaksetena.

Täiendkoolituse ära jäämine, muudatused

Koolitus võib ära jääda kui ei ole kogunenud piisavalt osalejaid. Võimaluse korral avame väiksema arvuga grupi: nt sama õppemaksu eest on küll vähem õppetunde kuid õppetöö see-eest individuaalsem ja seega tõhusam. Sellistel puhkudel arvestatakse õppijate soove ja omavahelisi kokkuleppeid. Koolituse ärajäämisest teavitatakse osalejaid koheselt ja sissemakstud raha tagastatakse. Koolituse aja ja programmi suhtes on korraldajal õigus teha muudatusi.

Täiendkoolitusest loobumine

Kui puudub võimalus registreeritud koolitusest osa võtta, tuleb sellest fotokooli teavitada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse esimest päeva, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Kui koolitus on juba alanud, siis õppetasu ei tagastata. Otsuse langetab Peeter Sirge Fotokooli direktor.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Peeter Sirge Fotokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood (isikukoodi on vaja koolituskulude tagasi taotlemiseks Maksu- ja Tolliametist).

Peeter Sirge Fotokool ei jaga ega müü Sinu andmeid kolmandatele osapooltele.

Maksusoodustused

Vastavalt tulumaksuseadusele on koolitataval õigus tulumaksusoodustusele koolituseks kulunud summa ulatuses.

Õppekorraldus

Õppetöö toimub päevases või õhtuses vormis.

Teoreetiline ja praktiline õpe toimub sise ja/või välitingimustes.

Õpilase teadmisi hinnatakse suuliselt ja praktiliste ülesannete alusel.

Täiendkoolitusele vastuvõtt

Keskharidus ja huvi fotograafia vastu.